Hva er de forskjellige typer medisinsk transport?

Også kjent som medisinsk transport, er medisinsk transport ethvert transportmiddel som brukes til å transportere en pasient til eller mellom medisinske behandlingsanlegg. Det vanligste eksempelet på medisinsk transportformidling er ambulansen, et bakkebil som ofte brukes i nødssituasjoner for å rush et skadet eller syklende parti til et sykehus eller annet pleieanlegg. Transportalternativer kan også omfatte kjøretøy som er privatdrevet av sykehjem og assisterte levefasiliteter for å transportere innbyggere til og fra legeavtaler, samt nødlufttransport som kan brukes til å fly pasienter til medisinske fasiliteter på avstand.

Blant de ulike medisinske transporttjenestene er den lokale ambulansetjenesten den vanligste. Disse private tjenestene brukes ofte til akuttmedisinsk transport til det lokale sykehuset eller annen egnet helsetjeneste, når pasienten ikke er i stand til å bli transportert på annen måte. En ambulansetjeneste er ofte ansatt for medisinsk transport som ikke er nødvendig, for eksempel å flytte en pasient som er uføre ​​fra en medisinsk anlegg til en annen. Ambulansetjenesten kan sjelden brukes til å transportere pasienter fra et medisinsk anlegg til et privat hjem eller en privat klinikk ved uttaket fra sykehuset.

Luftmedisinsk transport har blitt mer populær de siste tiårene. Ofte er denne typen medisinsk transport reservert for situasjoner der det er høy grad av haster. Noen ganger referert til som en luft ambulanse, er fly eller helikoptre utstyrt med alt livsutstyr som trengs for å holde pasienten stabil under turen. Det er ikke uvanlig at denne typen medisinsk transport skal brukes til å flytte pasienter som trenger spesialisert pleie fra ett sykehus til et annet pleieanlegg med kompetanse i kirurgiske eller behandlingsmuligheter som er relevante for pasienten.

Nødtransport med medisinsk transport er også ofte ansatt som et middel til å flytte militært personell fra en krigszone til en helsevesenet som er utstyrt for å behandle den type personskader som opprettholdes av den enkelte. På samme måte blir medisinsk transport ofte brukt av private borgere som blir syke mens de besøker et annet land, og som ønsker å komme tilbake til hjemlandet for behandling. Det er luft medisinsk transport tjenester lisensiert til å operere i nesten alle nasjoner rundt om i verden.

Når det gjelder kostnad, dekkes de fleste former for medisinsk transport helt eller delvis av helseforsikring. I situasjoner som involverer medisinske nødsituasjoner eller transporter som anses som nødvendige av en lege, er kostnadene mer sannsynlig å være dekket i sin helhet. Men enkeltpersoner som velger å bruke private medisinske transporttjenester når et annet transportmiddel ville fungere like godt, kan finne at deres helseforsikringsselskap vil nekte påstanden, og la den enkelte betale kostnadene for medisinsk transport ut av sin egen lomme.